واحد مشاوره

ارائه خدمات مشاوره ای و روان درمانی به دانشجویان

درخواست مشاوره

انجمن دانش آموختگان

استفاده از توانمندی های دانش آموختگان در اجرای برنامه های آموزشی ،پژوهشی، کارآفرینی و مشاوره

عضویت در انجمن

پیش ثبت نام

پذیرش رشته های مهرماه 1399 در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه قم

پیش ثبت نام

به زودی

ایجاد بستر جدید خدماتی