اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام در سامانه کارآموزی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در  ترم تابستان درس کارورزی را اخذ نموده اند:

با توجه به اعلام دانشگاه جامع ؛ روال کارورزی از نیمسال 962 الزاما به صورت ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی می باشد.
لذا می بایست دانشجو در اسرع وقت با ورود به سامانه ملی کارآموزی  نسبت به ثبت نام و جایابی محل کارورزی خود اقدام نمایند.
با توجه به طولانی بودن مراحل ثبت نام و با توجه به این که کلیه مراحل کارآموزی از طریق سامانه مذکور انجام میشود دانشجویان می بایستی حداکثر تا تاریخ 1398/05/10 نسبت به ثبت نام و جایابی و…اقدام نمایند در غیر این صورت درس کارورزی از انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد.( نکته: درصورت حذف درس کارورزی دانشجویان ترم آخر فارغ التحصیل نخواهند شد.)

ثبت نام در سامانه کارآموزی