بازدید دانشجویان رشته گرافیک از شرکت رایامهر (لوسی)

در قالب درس کاربینی برگزار شد؛

با توجه به حضور دانشجوهای رشته گرافیک در مرکز جهت ایجاد انگیزه و تقویت بنیه علمی و آشنایی با مشاغل مرتبط نسبت به برگزاری اردویی علمی در حوزه مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان برنامه ریزی های لازم توسط مدیر گروه محترم سرکار خانم کریم زاده انجام شد.

این بازدید که در قالب درس کاربینی برگزار شده بود دانشجویان را با مراحل مختلف فرایند تولید و بسته بندی محصول آشنا نموده و فضای جدیدی را برای دانشجویان تازه کار فراهم نمود. دانشجویان در این بازدید ضمن آشنایی با مراحل مختلف کار سوالات خود را مطرح کرده و پاسخهای لازم را دریافت کردند.

در انتهای بازدید دانشجویان با محصولات شرکت لوسی بدرقه شدند.