كاردانی فنی معماری - معماری شهری

دوره کاردانی معماری شهری بر پایه شناخت ویژگی ها و خصوصیات عناصر و هویت های اصلی فضایی در حوزه شهری ایجاد شده که با توجه به ساختارهای محیطی، جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف کشور و وجود نیازهای مختلف در حوزه مهندسی ساختمان، افرادی ماهر و متخصص در این زمینه تربیت می کند. آموزش کاردان فنی معماری در حوزه شهری علاوه بر ارتقاء کیفی در امر عمران و آبادانی در حوزه شهری، از ورود افراد غیرمتخصص به این حوزه جلوگیری کرده و با ارتقاء دانش و مهارت های فنی در عمران شهری، باعث افزایش بهره وری و ایجاد ظرفیت های جدید در این بخش می شود.

قابلیت‌ها و توانمندی های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان
  • توانایی طراحی واحدهای مسکونی در مقیاس شهری
  • توانایی طراحی واحدهای خدماتی و عمومی در حوزه شهری
مشاغل قابل احراز فارغ‌التحصیلان
  • کاردان فنی نظارت برکارگاه های عمرانی
  • کاردان فنی شاغل در مشاوران معماری و شهرسازی
  • کاردان فنی شرکت های پیمانکاری
  • کاردان فنی در کلیه بخش های فنی (خدمات شهری، عمرانی، شهرسازی، معماری) در شهرداری ها
  • کاردان فنی در حوزه عمرانی در کلیه بخش های خصوصی، عمومی و تعاونی
  • کاردان فنی دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی (مشاغل ساختمانی به صورت آزاد)
  • کمک کارشناس ارزیابی (کارشناسان دادگستری، ثبت اسناد، بیمه)
پیش ثبت نام
0/5 (0 Reviews)