کاردانی حرفه ای امور فرهنگی - امور موزه

کاردانی حرفه ای امور فرهنگی – امور موزه  یکی از رشته های گروه فرهنگ و هنر دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای امور فرهنگی-امور موزه در ادامه مختصرا معرفی شده است. موزه به عنوان یک موسسه علمی فرهنگی نیازمند کارشناسان علاقه مندی است که با کسب دانش و آگاهی های علمی و نگرش صحیح نسبت به موزه و جایگاه اجتماعی و آموزشی آن بتوانند موزه ها را در راه توسعه و رشد فرهنگی، علمی و تربیتی کشور هدایت نمایند. دوره کاردانی حرفه ای امور فرهنگی-امور موزه یکی از دوره های آموزش عالی است که با هدف تربیت کاردان امور موزه متعهد و متخصص است که با کارایی و دانش نظری و علمی بتواند نیاز کاربردی موزه های کشور را در امر مطالعه و نگهداری علمی آثار و اشیاء موزه ای و راهنمای موزه برطرف و در رشد کمی و کیفی موزه ها ایفای نقش نماید.

قابلیت‌ها و توانمندی های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان
 •  انجام وظایف مربوط به دایر نگه داشتن موزه جهت بازدیدکنندگان و مراقبت از اموال و اشیاء موزه
 • تنظیم گزارش های لازم پیرامون فعالیت های جاری موزه در زمینه نواقص کار و تهیه وسائل لازم
 • شناسائی و بررسی ابتدائی آثار موجود در موزه یا بخش مربوطه
 • تهیه و تنظیم برنامه فعالیت های مربوط به تربیت و تامین کادر موزه
 • ثبت اشیاء موزه در دفاتر اموال
 • ایجاد امکانات برای فرصت های مطالعات هنری برای هنرمندان و علاقه مندان
مشاغل قابل احراز فارغ‌التحصیلان
 •  موزه دار
 • راهنمای موزه
 • دستیار موزه
 • سرپرست موزه
 • کاردان آثار تاریخی
 • امین اموال فرهنگی
پیش ثبت نام
0/5 (0 Reviews)