کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی

هدف از برگزاری دوره کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی، تربیت افرادی است که ضمن آشنائی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی، دولتی) و موسسات غیر انتفاعی آشنا شوند. همچنین توانائی های لازم در تصمیم گیری های صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظائف تعریف شده و همکاری موثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ها و موسسات دولتی ایفای نقش نمایند.

قابلیت‌ها و توانمندی های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان
 • به کارگیری اصول حسابداری و توانائی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
 • شناخت یا حسابداری مالی، شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی
 • شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
 • آشنائی با حسابداری مقدماتی، حسابداری صنعتی مقدماتی و سیستم های مالی حسابداری
 • انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی
مشاغل قابل احراز فارغ‌التحصیلان
 • کمک کارشناس حسابداری
 • کاردان مسئول دایره حسابداری
 • کاردان مسئول هزینه ها و وصول درآمدها
 • کمک حسابدار مالی
 • کاردان مسئول حقوق و دستمزد
 • کاردان مسئول تنخواه
 • کمک ممیز مالیاتی
 • کاردان مسئول تشخیص و وصول مالیات ها
پیش ثبت نام
0/5 (0 Reviews)